Login   |     |   Saturday, July 21, 2018
  SEARCH
Thieu Dong Da Patrols

SPL: Matthew Vu

ASPL: Broderick Bui, Tyler Ha

Quartermaster: Bryan Nguyen

LAP:

Bò Rừng (Mạnh) Chim Ưng (Sáng) Mèo Rừng (Dũng) Nai Rừng (Nhanh) Sơn Dương (Hùng)
Alton Nguyen Justin Le Jordan Doan Jason Le Aidan Su (PL)
Alan Dang Jonathan Do Ian Mai Nathan Su Aaron Nguyen
Daniel Nguyen Donovan Nguyen Andy Hoang Trung Huynh Benjamin Le
  Aaron Do Ryan Nguyen Derek Ngo Nathan Tran
  Dylan Nguyen   Tobey Nguyen Travis To